Hiến Chương Cộng Đồng vùng Hoa Thịnh Đốn thay đổi?

Tuần qua, sóng gió lại nổi lên ở Cộng Đồng người Việt vùng Hoa Thịnh Đốn.

Người Việt tị nạn sống tại thủ đô và hai tiểu bang lân cận Vurginia, Maryland rất đông. Nơi đây kết tụ nhiều tinh hoa của người Việt tị nạn. Vì Washington là thủ đô của nước Mỹ, nên là trung tâm sinh hoạt chính trị quan trọng nhất. Người Việt từ hàng chục năm qua đã bầu chọn ra một tổ chức Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia vùng Thủ Đô để nói lên tiếng nói chống Cộng của mình. Trong bản Hiến Chương của CĐNV Hoa Thịnh Đốn, cũng như các bản Hiến Chương của các CĐ Người Việt khác trên toàn quốc, đều có ghi một điều căn bản trong chương đầu tiên. Đó là xác định tổ chức mình là một Cộng đồng chống Cộng. Và điều căn bản này là lý lịch, là lập trường của người Việt tị nạn, nó là bất di bất dịch, không bao giờ được thay đổi.

Điều 1 và 2 trong Chương1 (Khái Niệm) của CĐVN Vùng Washignton, DC, Maryland và Virginia có ghi như sau:  “Điều 1. Cộng Đồng Việt Nam Vùng Washignton, DC, Maryland và Virginia (gọi tắt là Cộng Đồng Việt Nam) là một Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Chống Cộng với những yếu tính như sau:… Điều 2. Cộng Đồng Việt Nam do kinh nghiệm lịch sử còn là 2.1. Một Cộng Đồng Tỵ Nạn Cộng Sản; 2.2. Quốc Gia; và 2.3. Chống Cộng.

Hiến Chương Cộng Đồng Washington trong Chương Tám: Tu Chính và Giải Tán, Điều 21 ấn định : Chương Dẫn Nhập, Chương Một, Chương Hai và Chương Ba không thể sửa đổi.

Thế nhưng không rõ lý do nào mà trong bản Hiến Chương Cộng Đồng Washington DC, Maryland và Virgina mới được tu chính, tất cả những chữ “Chống Cộng” đã hoàn toàn biến mất trong tất cả 3 chương Dẫn Nhập, chưong 1 và 2.  Bản Tu chính này được ông Nguyễn Văn Thành soạn và đã được ông Đinh Hùng Cường, Chủ Tịch cùng Văn Phòng Thường Trực thông qua.

Đây là một sự thay đổi rất quan trọng. Lý lịch thì vẫn là “Người Việt tỵ nạn Cộng Sản”, nhưng lập trường thì không còn “chống Cộng” nữa.

Giữa hai nhóm chữ “Người Việt không Cộng Sản/tỵ nạn Cộng Sản” và “chống Cộng” khác nhau rất xa. Khi bỏ hai chữ “Chống Cộng”, thì như là mở lối để mon men đến gần, làm bạn, kết giao, ăn nằm với Cộng Sản. Chúng tôi xin lấy một thí dụ rất cụ thể để chứng minh điều này. “Ông A không là đàn bà”; nhưng ông A không tuyên bố “chống lại đàn bà”; vậy ông A vẫn yêu thương, mê mẫn vì đàn bà được chứ?

 

Đằng sau là âm mưu gì?

 

Việc thay đổi trong Hiến Chương của Cộng Đồng Washington dã gây phẫn nộ từ nhiều phía. Nhưng chúng tôi không lấy làm ngạc nhiên lắm từ khi ông Đinh Hùng Cường dùng mọi mánh khoé để ra làm Chủ Tịch. Xin trở về quá khứ một năm trước đây để phán đoán.

1.- Quy chế bầu cử của Cộng Đồng Washington là theo cách bầu cử tri đoàn. Các cử tri đoàn là các tổ chức, hội đoàn hợp pháp tại địa phương có ghi danh sinh hoạt với Cộng Đồng. Từ vài chục hội đoàn có sẵn, trong mùa bầu cử năm ngoái, đột nhiên có thêm khoảng 35 hội đoàn mới ghi danh vội vã; mà đa số là các hội do gia đình và bạn bè ông Đinh Hùng Cường mới xin giấy phép hoạt động, trong đó có những cơ sở kinh doanh vụ lợi chứ không mang tính chất hội đoàn. Có hội chỉ có 1, 2 hội viên là người đứng đơn mà thôi. Như thế, nhờ vào số hội đoàn mới này, ứng cử viên Đinh Hùng Cường đã thắng cử với đa số áp đảo.

2.- Bản thân ông Đinh Hùng Cường, đã lấy danh nghĩa Hội Trưởng của một hội ma để ra ứng cử Chủ Tịch Cộng Đồng. Đó là hội có tên Hội Người Việt Quốc Gia vùng Hoa Thịnh Đốn thành lập năm 1988, đã ngưng hoạt động từ 28 năm nay. Dĩ nhiên, hội này chưa hề ghi danh sinh hoạt với Cộng Đồng Washington!

3.- Chúng tôi ghi nhận thiện chí, tinh thần hăng say của những người đem thân ra gánh vác công việc cộng đồng. Nhưng hăng đến mức phải dùng thủ đoạn trí trá để thắng cử thì bất cứ ai cũng phải đặt một dấu hỏi rất lớn. Đó là họ có mưu đồ gì đây? Ai đứng sau lưng họ đây? Chúng tôi dưa ra đây tấm ảnh trong tiệc ăn nhậu, bên trái ông Cường là Điếu Cày, bên phải là Hoàng Tứ Duy của Việt Tân để quý vị nhận định. Một hình khác cho thấy mức than mật của bà Đinh Hùng Cường và anh “bộ đội” Điếu Cày!

4.- Và trong thời gian qua, như để chuẩn bị cho âm mưu xoá bỏ chủ trương và mục đích “chống Cộng”, tổ chức Cộng Đồng Hoa Thịnh Đốn đã không hề có phản ứng tích cực trước các hành động thách thức của Việt Cộng, như vụ Hùng Cửu Long mặc áo đỏ xuất hiện ở Maryland và Vũ Trọng Khá mang cờ đỏ xuất hiện ở khu Eden, Virginia; ngoài ra trước đây còn có vụ “ca sĩ” Mai Khôi đòi dẹp Quốc Kỳ VNCH trước một cử toạ gồm nhiều nhân sĩ của Cộng Đồng cũng ở Hoa Thịnh Đốn.

5.- Việc thay đổi trong Hiến Chương Cộng Đồng Washington sẽ làm ảnh hưởng xấu đến nỗ lực chống Cộng chung của tất cả người Việt tị nạn; nhất là trong giai đoạn mà Việt Cộng và Việt Gian đang tìm mọi cách thao túng.

6.- Do đó, phụ họa với tiếng nói của nhiều đoàn thể khác, Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ đã ra bản tuyên bố phản đối sự thay đổi lập trường của ông Đinh Hùng Cường và vài vị trong Ban Chấp Hành Cộng Đồng Hoa Thịnh Đốn. Bản tuyên bố lần nữa khẳng định lập trường chống Cộng dứt khoát. Điều này phải luôn là kim chỉ nam, bất biến trong tất cả các bản Hiến Chương của các tổ chức Cộng Đồng và trong mọi sinh hoạt chính trị, xã hội của người Việt tị nạn Cộng Sản. Đồng thời kêu gọi các tổ chức Cộng Đồng, Đoàn Thể của người Việt Tị nạn cùng lên tiếng trước âm mưu xoá bỏ lằn ranh Quốc Cộng của ông Đinh Hùng Cường và tổ chức Cộng Đồng Hoa Thịnh Đốn.

Ông Đinh Hùng Cường, trong một lá thư ngỏ, cứ vu khống cho người khác là những phần tử vì lý do riêng tư phá hoại cộng đồng. Thưa quý vị, những việc sai trái ông ta làm có đầy đủ bằng cớ, từ video đến văn bản; nhưng không nghe ông ta biện bạch, cải chính. Chúng tôi chưa hề quen, biết, tiếp xúc với ông. Chỉ biết đến ông qua vụ xe hoa có trang trí cờ đỏ sao vàng ở 4 góc do gia đình ông thực hiện mấy năm trước đây. Vậy thì giữa ông Cường và chúng tôi, có lý do riêng tư gì? Và giữa ông và những người phê bình ông, ai là phần tử phá hoại cộng đồng đây? Thưa ông?

Đính kèm:

1- Hiến Chương cũ và mới

2- Thư của các thành viên trong Uỷ Ban Tu Chính Hiến Chương

hc2

Thư của các thành viên trong Ban Tú chính Hiến Chương CĐ Washignton DC, Maryland và Virginia. Xin giữ nguyên văn

From: Bobby Ly <bobbyly13@gmail.com>

Date: August 23, 2017 at 3:19:25 PM EDT

Subject: Re: Thư mời Ủy Ban Tu Chính Hiến Chương & Nội Quy tham dự hai buổi họp.


On Wed, Aug 23, 2017 at 3:15 PM Bobby Ly <bobbKính thưa Quý Vị trong Cộ ng Đồng Hoa Thịnh Đốn, Maryland & Virginia,
 
Những điều con sắp sửa trình b ày sau đây  ý muốn của con Bobby  cùng với Anh Dave Ngu yễn  chú   Nguyễnchúng  con chú  thấy cần  phải là m sáng tỏ vấn đề liên quan đến HiếnChương  Nội Quy của Cộn g Đồng trong hiện tại . Ba Ngư ời trongnhóm của con đã được b ổ nhiệm vào trong Ủy Ban Tu Ch ính HiếnChương thuộc  nhiệm kỳ  2014- 2016  được mời tham giavào Ủ y Ban Tu Chính trong nhiệm kỳ  2016-2018   chú ĐinhHùng Cườ ng  đương kiêm Chủ Tịch chứ không phải  chú ĐoànHữu Định . Chúng con, chú   những n gười tình nguyện giúp đởCộng D ồng trong mục đích mang đến qu an điểm cũng như nhữngsáng kiế n trẻ trung trong việc tu chính Hiến ChươngTrong nhữngcuộc  thảo luận khi bàn đến những danh xưng “Cộng Đồng ChốngCộng với Cộng Đồng  Không Cộng Sản  ”  (điều 35), đó là ý kiếncủa chú  Thành.  Họ đã giải thích với chúng con hai danh xưng đó đều  có  ý nghĩa ging như nhau, nhưng  dùng tên Cộng ĐồngKhông Cộng S ản  lợi cho một tổ chức  vụ lợi (non profitorganization). Sự thông  hiểu của chúng con trong tiếng Việt không sâu sắc thông suốt  như thế hệ Cha Chú vì  do đó  nên chúng con không nghĩ được  sâu xa hơn.
Sau khi hiểu được  ràng về sự khác biệt quá nghiêm trọng của haidanh xưng , chúng con đồng ý  Cộng Đồng nên giữ danh  xưngChống Cộng“.
Chúng con  chú  đều đồng ý  chú Đinh Hùng Cường hoàn toàn sai quấy trong việc hành xử  đã cố ý  thay đổi Cộng Đồngthành một tổ chức khác.  lẽ  đó chúng con  chú  không thể tiếp tục đứng sau lưng để hợp tác với Cộng Đồng thêm nữa  và đã cùng đồng ý từ chức trong Ủy Ban Tu Chính Hiến Chương &  Nội Quy kể từ tối hôm qua (Aug 22/2017) trong  buổi họp củaLi ên Hội tại Hi Cao Niên.
Bi vì chúng con  chú  đồng ý  chú Đinh Hùng Cường hoàntoàn sai trong sự kiện này  xin minh định một lần nữa   chúngcon ủng hộ hai chữ Chống  Cộng theo Hiến Chương  Nội Quyđã được đề ra.
Chúng con thuộc thế hệ trẻ luôn  tâm huyết  đang  tiếp tục yểm trợ Cộng Đồng trong tương lainhưng chúng con không thể ủng hộ chú Đinh Hùng Cường  Ban Chấp hành trong hoàn cảnh này.
Chúng con hiểu  chúng ta cần  phải  đoàn kết  tránh sự chia rẻthế nên chúng con đã thể hiện điều này bằng việc thực  hành và chứng minh tâm huyết cùng nhiệt tình của chúng con bằng cách làmviệc với bất cứ vị  Chủ Tịch nào trong Cộng Đồng.   Chúng con sẽ tiếp tục làm việc với những bậc cao niên  thế hệ trẻ lâu dài vđiu kin  trong đó có s tương kính và  tin ng nhau.
Chúng con là thế h tr và cn  đưc hc hi nhiu hơnchúng  con luôn kính n quý bc trưng thưng và luôn luôntôn trn g nhngtruyn thng văn hóa và  chun b cho tương lai lâu dà i tt đẹp.
Kính thua,
 
Bobby Ly– Dave Nguyn – Hà Dương

 

DHC1

DieuCay

 

This entry was posted in Tin Cộng Đồng, Tin tức thời sự, Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s