Daily Archives: 25/08/2017

Màn Kịch Đã Hạ

TGCD: Xin đăng để mọi người nhận rõ bộ mặt giả hình của Vũ Thành An người lính già oregon Trong vở hài kịch nổi tiếng của Molière, Tartuffe ou l’hypocrite (1664), nhân vật chính, Tartuffe, là một gã vô … Continue reading

Posted in Tản mạn, Uncategorized | Leave a comment

Tiếng Dân Việt # 27- Việt cộng muốn gì khi đổi giọng hoà hoãn?

  Hội luận giữa BĐQ Đoàn Trọng Hiếu và Giáo sĩ Huỳnh Quốc bình. Đề tài: 1/ Âm mưu thay đổi Hiến Chương của BCH/ Cộng Đồng Hoa Thịnh Đốn. 2/ Khi Việt cộng đổi giọng gọi Quân đội Sài … Continue reading

Posted in Diễn đàn, Uncategorized | Leave a comment