Daily Archives: 27/08/2017

Một trường tiểu học miền núi có 3 nhà vệ sinh giá gần 2 tỷ đồng?

TGCD: Xin ĐMCS một tiếng trước khi post bài này. Nhà vệ sinh chỉ đi tiểu, còn đi tiêu ( đi cầu) chắc ỉa vào miệng cán bộ Việt cộng. botay.com (GDVN) – Một trường tiểu học miền núi với … Continue reading

Posted in Tin tức thời sự, Uncategorized | Leave a comment

Ông Quận Đinh Hùng Cường “nổ hơn bom CBU55A” để làm gì ?

Kính thưa quý anh chị em. Khi ở trong tù , bọn Việt cộng tuyên truyền “ anh hùng Phạm Tuân lái Mig 21 lên trên mây rồi tắt máy, chờ B52 của Mỹ bay đến rồi nổ máy nhào … Continue reading

Posted in Tản mạn, Tin Cộng Đồng, Uncategorized | Leave a comment

Ông Đinh Hùng Cường và Nguyễn Văn Thành Những nhân vật chủ chốt của vụ đổi “chống cộng” thành “không cs”

Nguồn https://chungtoimuontudo2.wordpress.com VỤ CĐ DC SỬA (CĐ CHỐNG CỘNG) BẰNG (CĐ KHÔNG CS) 26/8/2017 Bài 3: Ông Đinh Hùng Cường và Nguyễn Văn Thành Những nhân vật chủ chốt của vụ đổi “chống cộng” thành “không cs” Nguyễn Văn Thành … Continue reading

Posted in Tin Cộng Đồng, Uncategorized | Leave a comment

Nguyễn văn Tần- Người lính lại nhận trách nhiệm- vụ Cđ Dc dổi ( cộng đồng chống cộng thành cộng đồng không cộng sản

https://chungtoimuontudo2.wordpress.com/2017/08/25/nguyen-van-tan-nguoi-linh-lai-nhan-trach-nhiem-vu-cd-dc-doi-cong-dong-chong-cong-thanh-cong-dong-khong-cs-aug-25-2017/ Cộng đồng Đinh Hùng Cường-Xóa “chống cộng” thay bằng “không cs” LGT: đây là bài số 2, viết về các nhân vật cộng đồng DC trong vụ (Điều Lệ bị sửa đổi. Từ chống cộng thành không cs). Những … Continue reading

Posted in Tin Cộng Đồng, Uncategorized | Leave a comment

Lê Hữu Em- Hồn Thiêng Sông Núi đã anh linh- vụ CĐ DC ( không chống cộng , chỉ là không cs)

https://chungtoimuontudo2.wordpress.com/2017/08/24/le-huu-em-hon-thieng-song-nui-da-anh-linh-vu-cd-dc-khong-chong-cong-chi-la-khong-cs-aug-24-2017/ Cộng đồng Đinh Hùng Cường-Xóa “chống cộng” thay bằng “không cs” LGT: đây là bài số 1, viết về các nhân vật cộng đồng DC trong vụ ( Điều Lệ bị sửa đổi. Từ chống cộng thành không cs). … Continue reading

Posted in Tin Cộng Đồng, Uncategorized | Leave a comment