Ông Đinh Hùng Cường và Nguyễn Văn Thành Những nhân vật chủ chốt của vụ đổi “chống cộng” thành “không cs”

Nguồn https://chungtoimuontudo2.wordpress.com

VỤ CĐ DC SỬA (CĐ CHỐNG CỘNG) BẰNG (CĐ KHÔNG CS)

26/8/2017

Bài 3: Ông Đinh Hùng Cường và Nguyễn Văn Thành

Những nhân vật chủ chốt của vụ đổi “chống cộng” thành “không cs”

Nguyễn Văn Thành (Trưởng Ban Tu Chính)- Đinh Hùng Cường ( CT TCCĐ) Lê Minh Thiệp (Ban Tu Chính)

ÔNG ĐINH HÙNG CƯỜNG LÀ AI

1-Là Cựu Thiếu Tá VNCH. Là chủ tịch Hội Ngưòi Việt Quốc Gia (đã ngưng hoạt động 28 năm, tài liệu và văn kiện của tiểu bang). Là chủ tịch Hội Người Mỹ Gốc Việt Quốc Gia vùng Thủ Đô mới thành lập ngày 16/5/2016. Độc cử trong bầu cử DC. Đương kim chủ tịch Tổ Chức Cộng Đồng Hoa Thịnh Đốn và phụ cận.

2-Là người trợ giúp Hoàng Cơ Minh tổ chức Đại Hội Chính Nghĩa tại DC năm xưa. Cũng nhiều năm trước , gia đình ô Cường phụ trách ngày July 4th và đã “vô tình” làm xe hoa có nền đỏ sao vàng. Là người đã rời hàng ngũ rất sớm.

3- Ô Đinh Hùng Cường đã dùng nhiều mưu mẹo, thủ đoạn để quyết chiếm cho bằng được chức chủ tịch Tổ Chức Cộng Đồng DC. Xem tài liệu cũ đầy đủ ở link sau: Tài liệu về Bầu Cử ở Hoa Thịnh Đốn- July 28, 2016

ÔNG NGUYỄN VĂN THÀNH LÀ AI

Cựu Thẩm Phán. Theo ông kể: 7 năm tù VC . Ô Cường giới thiệu ô Thành là Trưởng Ban Tu Chính Hiến Chương NK 2016-2018 của TCCĐ Hoa Thịnh Đốn. Ô Cường tự chon ô Thành và không đúng tinh thần hiến chương vì ông Thành không có trong Hội Đồng Đại Diện.

BAN TU CHÍNH HIẾN CHƯƠNG

1-Hiến chương của Tổ Chức Cộng Đồng còn nhiều thiếu sót. Do đó cần tu chính.

2-Đã có thành lập Ban Tu Chính theo đúng hiến chương từ nhiệm kỳ ô Đoàn Hữu Định ( 2014-2016).

3-Trích Bé Bảy: Không có một điều khoản nào rõ ràng trong Hiến Chương cũng như Nội Quy ấn định về việc thành lập Ủy Ban Tu Chính. Tuy nhiên, căn cứ theo tinh thần của Chương IV về Tu Chính và Giải Tán, thì Ủy Ban Tu Chính được thành hình từ Hội Đồng Đại Diện. Ủy Ban Tu Chính dưới nhiệm kỳ của ông Đoàn Hữu Định thành hình qua mô thức trên và các ủy viên tu chính đều là thành viên của Hội Đồng Đại Diện.

4-Trích Bé Bảy: Ủy Ban Tu Chính dưới nhiệm kỳ ông Đinh Hùng Cường, (2016-2018): ông Chủ Tịch ĐHC chỉ định một số ủy viên và ký văn thư “bổ nhiệm” ông cựu Thẩm Phán Nguyễn Văn Thành, một người không phải là thành viên của Hội Đồng Đại Diện.

ÔNG NGUYỄN VĂN THÀNH ĐÃ LÀM GÌ KHI TU CHÍNH

1-Ông Thành đã sửa những chương không được phép sửa như Chương Dẫn Nhập, Chương Tuyên Ngôn và Điều Lệ. Ông bỏ tất cả những nhóm chữ “chống cộng” thành không cộng sản. Khi bị chất vấn, ông Thành đã “ngụy biện” như sau:

1.1-Ông nói rằng ông đã lợi dụng khe hở của hiến chương để làm điều trên khi ông bị ô Lê Hữu Em chất vấn. Coi 1 phút youtube chứng minh tại đây: https://youtu.be/nR-oyCazSYs

1.2-Ông viện cớ Ts Nguyễn Đình Thắng (dường như NK thứ hai của cộng đồng ) cũng sửa điều lệ nhưng ông lại không nói rõ ô Thắng đã sửa cái gì, có sửa chống cộng thành không cs như ông không ! Cá nhân HLC đã gửi mail trực tiếp hỏi ô Thắng về việc này ( có sửa điều lệ của Hiến Chương của Tổ Chức Cộng Đồng khi ông là CT hay không) nhưng không có hồi âm. Chứng cớ 1 phút ở đây: https://youtu.be/K8fWHwQkYS0

1.3-Ông nói lăng nhăng ngoài đề như ông cho rằng hiến chương chỉ dùng cho những vấn đề lớn (Hiến Chương LHQ, hiến chương Bắc Đại Tây Dương..)

1.4-Ông ngụy biện về việc không được tu chính các chương Điều Lệ khi ông nói rằng hiến pháp Hoa Kỳ và cả LHQ ( không có điều nào là cấm sửa đổi) và có người đã phải gào lên “Đây là hiến chương của cộng đồng thì phải tuân theo”.

1.5-Vì sự ngụy biện của ông, ông Lê Hữu Em đã phải vạch ra rằng ông Thành không có thiện tâm, ông lợi dụng sơ hở của chúng tôi và ô Trần Nhật Thăng đã phải ngậm ngùi nói rằng “ Liên Hiệp Quốc không như chúng ta. Chúng ta chống cộng. Khi chúng tôi viết điều lệ, đã phòng ngừa trong tương lai sẽ có người sửa nên cấm sửa các chương đó. Không ngờ bây giờ, sau 27 năm người đòi sửa đó lại là các ông. Điều 21 này rất quan trọng vì đó lý tưởng của cộng đồng chúng ta”. Xem 5 phút tại đây :

2-Tuy vậy ô Thành thừa nhận, trong buổi họp với Liên Hội Cựu CS trước đó, sau khi nghe anh em phân tích, ông thừa nhận anh em nói đúng và ông xin rút nhóm chữ “ cộng đồng không cs”.

3-Trích đoạn một mail của ô Nguyễn Văn Thành gửi bạn ông. Hãy xem để hiểu tư tưởng của ô Thành: “Và tôi có nói câu sau cùng với ô. Liêm: Lý tưởng của CĐ là thực hiện được 1 Quốc Gia không có Cộng Sản thì tốt hơn là 1 Quốc gia có CS mà mình cứ phải chống nó hoài mệt lắm, nhất là khi CS lại nắm được quyền hành trong tay”. Ngưng trích.

ÔNG ĐINH HÙNG CƯỜNG ĐÃ SAI NHỮNG GÌ

1-Nói láo rằng Ban Tu Chính là tiếp nối từ Ban Tu Chính của nhiệm kỳ trước khi trả lời Ngụy Vũ.

2-Không thành thật khi nói ông không biết gì về việc làm của Ban Tu Chính. Ông Cường là Chủ tịch cộng đồng, Chủ tịch Hội Đồng Đại Diện, Chủ tịch cả Văn Phòng Thường Trực thì không có lý nào mà ông KHÔNG BIẾT vụ ông Thành dám sửa điều lệ của cộng đồng để biến cộng đồng chống cộng thành không cs!

3-Ông đã không tuân theo thủ tục tu chính.

4-Theo ông Lê hữu Em, ông Cường vi hiến vì ông biểu mọi người vote trong khi nó không phải tu chính hiến chương mà là sửa điều lệ.

5-Ông không có thiện chí giải quyết vấn đề. Tại buổi họp ngày 23/8/2017, đông đảo đồng hương đã không đồng ý vụ ( cộng đồng không cs) thì lẽ ra ông nên thu hồi. Lý do: đây chỉ là bản dự thảo. Tuy vậy, ông đã làm mọi người mệt mỏi, buổi họp kéo dài và làm ô Lê Hữu Em vất vả bằng trò lăng ba vi bộ của ông. Đó là ông cứ vờ vịt rằng: ông phải trình lên VP Thường Trực!

6-Thậm chí ô Lê Hữu Em đã hạ giọng năn nỉ ông hãy bỏ tự ái , vì sự đoàn kết của cộng đồng, vì tương lai của cộng đồng nhưng rất ‘dễ sợ’ khi thấy ô Cường vẫn cương quyết “tôi phải trình lên VP thường trực”! Cuối cùng, ông Nguyễn Quang Dũng đã phải gằn giọng “Ô Cường cứ làm như VP Thường Trực là một bộ phận có quyền tối cao vậy. VPTT chỉ là một nhóm người đại diện cho Hội Đồng Đại Diện để thường trực giải quyết các vấn đề. Ô Lê Hữu Em đã yêu cầu ông thu hồi cái lịnh sai của ông. Tại sao sai? Vì ông không theo đúng quy trình của tu chính là ( dự thảo, thảo luận, biểu quyết). Ông đã mập mờ đưa dự thảo rồi yêu cầu mọi người trong Hội Đồng Đại Diện trả lời vào ngày 25/8 là YES/or NO! chúng ta có 43 hội đoàn ở đây. Chúng tôi là Hội Đồng Đại Diện. Chúng tôi là VP Thường Trực! Chúng tôi là những người có tiếng nói. Chúng tôi có thể bất tín nhiệm cái VP thường trực. Ông không cần VPTT.” Coi tại đây ô Dũng nói 2 phút: https://youtu.be/9JLGG25Kg4A

7-Ông làm ô Trần Nhật Thăng cũng phải lên tiếng ( đại ý: chưa chắc hiến chương có điều này nhưng ông Cường muốn thu hồi theo cái kiểu của ổng vậy xin quý vị cho ổng làm theo ý ổng đi). Nghe ở link sau 5 phút: https://youtu.be/D30bJHjzKEQ

THỦ ĐOẠN CỦA Ô CƯỜNG TRONG VỤ GỬI BẢN DỰ THẢO CHO HỘI ĐỒNG ĐẠI DIỆN:

1-Không theo thủ tục tu chính: Trích Bé Bảy (Tóm tắt, mọi tu chính Hiến Chương Cộng Đồng phải theo thứ tự sau đây:1) Đề nghị tu chính 2) Thảo luận 3) Biểu quyết. Ở đây, ô Cường gửi qua bưu điện bản dự thảo và yêu cầu vote Yes/No và không thảo luận gì cả.

2- Đã bỏ qua giai đoạn Thảo Luậnlà phần rất quan trọng trước khi qua giai đoạn Biểu Quyết.

3) Biểu quyết không đúng thời điểm: thay vì biểu quyết trong phiên họp Hội Đồng Đại Diện vào tháng 9/2017, thì ông Cường yêu cầu biểu quyết trước phiên họp tháng 9 và hạn chót biểu quyết là ngày 25/8/2017, để ” Cộng Đồng sẽ tập trung tất cả phiếu trả lời biểu quyết của quý vị và sẽ công bố trong kỳ Đại Hội Thường Niên Tháng 9/2017.”(xem Phiếu Biểu Quyết Đồng Ý hoặc Không Đồng Ý gởi ra ngày 8/8/2017 và phải gửi lại phiếu này trước ngày 25/8/2017)

4/ Lập lờ đánh lận con đen:

Lá thư v/v Bầu Biểu Quyết gởi ra ngày 8/8/2017, đoạn cuối viết: Chúng tôi đề nghị Bản Tuyên Ngôn và Điều Lệ Cộng Đồng đã được soạn lại và tu chính rất công phu, cần được quý vị duyệt xét thông qua trong kỳ Đại Hội Tháng 9/2017…”

Đoạn này mâu thuẫn với đoạn trên: “Chúng tôi gởi theo đây Bản Tuyên Ngôn &Điều Lệ Cộng Đồng cùng với Phiếu Biểu Quyết . Yêu cầu quí vị điền vào và gởi lại Phiếu Biểu Quyết cho Cộng Đồng với bao thư đã có địa chỉ và dán tem sẵn. Xin gửi thư bầu lại trước ngày 25 tháng 8, 2017. Cộng Đồng sẽ tập trung tất cả phiếu trả lời biểu quyết của quí vị và sẽ công bố trong kỳ Đại Hội Thường Niên Tháng 9/2017”

Bản TN&ĐL đã được biểu quyết rồi vào ngày 25/8 thì còn duyệt xét cái gì nữa?

KẾT LUẬN

1-Đây là một youtube rất quan trọng. Xin đồng hương vùng Hoa Thịnh Đốn hãy xem đi xem lại để thấy rõ bộ mặt, thái độ của 3 người ( Đinh Hùng Cường, Nguyễn Văn Thành, Lê Minh Thiệp). Qua câu thú nhận của ô Thành (lợi dụng khe hở của hiến chương để sửa Điều Lệ) thì chúng ta thấy rõ có sự toa rập từ trước giữa Thành-Cường. Lý do nào ông Cường muốn chuyển từ “cộng đồng chống cộng” sang “cộng đồng không cs”? Có lẽ bà Kim Oanh và các người bạn quốc gia của bà; cả những nhóm văn nghệ sĩ của DC, biết rất rõ.

2-Nếu ai đồng ý với ô Cường và Thành về việc (cộng đồng không cs) cứ hiên ngang bày tỏ danh tính cho khắp nơi được tỏ. Chúng tôi chỉ muốn lằn ranh quốc cộng được rõ ràng. Nhìn vào thái độ “ngoan cố” của ô Cường, chúng tôi hy vọng những người vốn thờ ơ hay đã chót “ nhận tình cảm từ ô Cường qua các hành động như (mua vé hỗ trợ, tặng tiền, mua sách..) nhưng vẫn còn chút lòng son với tổ quốc, hãy tỉnh ngộ.

3-Những người từng ủng hộ ô Đinh Hùng Cường như ông Lê Hữu Em (và có thể có cả ô Trần Nhật Thăng) nhưng họ đã vất vả thế nào để đối phó với ô Cường? Quý vị nghĩ gì khi ô Thăng ngậm ngùi ( chúng tôi viết điều đó là để phòng ngừa, không ngờ 27 năm sau người đòi sửa là các ông!) Quý vị nghĩ gì khi ô Em thiếu điều muốn khóc khi năn nỉ ô Cường hãy vì tương lai của cộng đồng, vì sự đoàn kết của cộng đồng mà ông Cường vẫn ngoan cố từ chối? Quý vị nghĩ gì khi ông Nguyễn Quang Dũng phải gào lên “Chúng ta có 43 hội đoàn ở đây. Chúng ta có quyền bất tín nhiệm VP thường trực. Tại sao ông Cường cứ viện cớ phải trình cho VP TT?” Quý vị nghĩ gì khi ô Thăng thở dài “Có thể hiến chương không có nhưng ô Cường cứ muốn làm theo kiểu của ông ta” và ông Em nói (ông ta còn phải hỏi ý người khác)?

Vẫn chưa muộn! Hãy sáng suốt để bảo vệ cộng đồng, bảo vệ môi trường sinh hoạt tiếng Việt của quý ông bà. Hãy hành động nếu không muốn bạn bè khắp nơi phỉ nhổ và lịch sử cộng đồng sẽ ghi danh tên của quý vị như là những kẻ PHẢN BỘI LÝ TƯỞNG QUỐC GIA CHỐNG CỘNG vì đã toa rập cùng ô Đinh Hùng Cường-Nguyễn Văn Thành.

Hoàng Lan Chi

Advertisement
This entry was posted in Tin Cộng Đồng, Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s