Daily Archives: 28/08/2017

Vạch Rõ Đào Sâu Lằn Ranh Quốc Cộng

  Huỳnh Quốc Bình “Nếu có ai mong đợi bọn VC và đám Việt gian làm điều tốt, sống tử tế, đàng hoàng, hoặc sống ra một con người thì chẳng khác nào người ta mong mấy con chó đi … Continue reading

Posted in Bình luận, Uncategorized | Leave a comment

Thời Sự Hàng Tuần 26-8-2017 – Liberals đang muốn xóa bỏ lịch sử Hoa Kỳ

Đỗ Văn Phúc biên tập và bình luận Quân đội chiến đấu để chiến thắng Chiến tranh Afghanistan xảy ra sau biến cố 11 September, 2001. Đó là vụ bọn khủng bố Hồi Giáo dùng phi cơ làm phương tiện, … Continue reading

Posted in Tin tức thời sự, Uncategorized | Leave a comment