Daily Archives: 29/08/2017

Văn Hóa Thanh Toán Đồng Chí của Đảng hồ bác cụ

 Nguyễn Nhơn Thanh toán đồng chí là văn hoá đặc thù của lãnh đạo độc tài CS Le Nguyen (Danlambao) – Đọc lịch sử các nước “bị” cuồng phong cộng sản đi qua, không khó để chúng ta nhận thấy … Continue reading

Posted in Bình luận, Tài liệu, Uncategorized | Leave a comment