Tuyên Cáo Chung Về việc hoàn toàn bất hợp tác với ông Đinh Hùng Cường

 • TUYÊN CÁO CHUNG
   
  Về việc hoàn toàn bất hợp tác với ông Đinh Hùng Cường
  trong tất cả các sinh hoạt cộng đồng tại
  vùng Hoa Thịnh Đốn, MarylandVirginia
   
   
   
  Tham chiếu:

  – Nội dung buổi họp ngày 22/8/2017 của Liên Hội Cựu Chiến Sĩ VNCH vùng Hoa Thịnh Đốn và Phụ Cận bàn về vấn đề Quốc Cộng liên quan đến bản Tuyên Ngôn và Điều Lệ Cộng Đồng do Ủy Ban Tu Chính Hiến Chương soạn thảo,
  – Nội dung buổi họp ngày 23/8/2017  do Hội Cựu Sinh Viên Quốc Gia Hành Chánh Miền Đông Hoa Kỳ tổ chức bàn về bản Tuyên Ngôn và Điều Lệ Cộng Đồng,
  – Nội dung cuộc phỏng vấn ông Đinh Hùng Cường của ký giả Dương Phục đài phát thanh Sàigòn Houston, Texas vào ngày 25/8/2017,
  – Văn thư của Cộng Đồng ngày 31/8/2017  v/v hủy bỏ bản tu chính Hiến Chương và Nội Quy có tên là bản Tuyên Ngôn và Điều Lệ,
  – Quyết định trong phiên họp ngày 3/9/2017 của Liên Hội Cựu Chiến Sĩ VNCH vùng HTĐ&PC.
  – Thư Yêu Cầu ông Chủ Tịch Đinh Hùng Cường giải thích những lời cáo buộc trong chương trình phát thanh ngày 25/8/2017 của đài Sàigòn Houston, Texas, liên quan đến vấn đề tu chính Hiến Chương Cộng Đồng Hoa Thịnh Đốn, Maryland và Virginia.
  Thư Yêu Cầu gửi đi ngày 6/8/2017 nhưng ông Đinh Hùng Cường không hồi âm sau thời hạn hai ngày.
   
   
  Nhận định:
   
  1/ Ông Đinh Hùng Cường trong cương vị Chủ Tịch Cộng Đồng đã tỏ ra vô trách nhiệm khi cho rằng ông không có thẩm quyền can thiệp vào việc làm của Ủy Ban Tu Chính Hiến Chương.
  Điều này không thể chấp nhận.
   
  2/ Ông Đinh Hùng Cường đã nói càn và gian dối, khi cho rằng Ủy Ban Tu Chính Hiến Chương là một ủy ban độc lập, trong khi Hiến Chương không hề có điều khoản nào qui định như thế.
  Điều này không thể chấp nhận.
  Bằng chứng:
   
  3/ Ông Đinh Hùng Cường với chủ trương không can thiệp, đã để cho Ủy Ban Tu Chính Hiến Chương muốn làm gì thì làm, ngay cả khi Ủy Ban Tu Chính vi hiến trầm trọng trong việc sửa đổi các chương căn bản bất di bất dịch của Hiến Chương, qui định Cộng Đồng HTĐ&MD&VA là một Cộng Đồng Quốc Gia Chống Cộng. Sự sửa đổi này có thể  hủy diệt mục tiêu và lý tưởng Chống Cộng của tổ chức Cộng Đồng.
  Điều này không thể chấp nhận.
   
  4/ Ông  Đinh Hùng Cường, trong cương vị Chủ Tịch CĐ, Chủ Tịch Văn Phòng Thường Trực, đã quyết định thông qua bản Tuyên Ngôn và Điều Lệ Cộng Đồng, với lời khen ngợi bản văn vi hiến trầm trọng này trong Thư Bầu Biểu Quyết.
  Điều này không thể chấp nhận.
  Bằng chứng:
   
  5/ Ông Đinh Hùng Cường không tuân theo thủ tục tu chính Hiến Chương gồm 3 giai đoạn: đề nghị, thảo luận, biểu quyết. Ông bỏ qua phần thảo luận, gởi Phiếu Biểu Quyết ngắn gọn Đồng Ý hoặc Không Đồng Ý bản Tuyên Ngôn và Điều Lệ Cộng Đồng đến các thành viên Hội Đồng Đại Diện qua đường bưu điện, yêu cầu họ gửi lại văn phòng Cộng Đồng trước ngày 25/8/2017, trong khi đến tháng 9 mới có phiên họp của Hội Đồng Đại Diện để thảo luận bản dự thảo tu chính Hiến Chương rồi mới biểu quyết. Nếu việc biểu quyết bằng đường bưu điện không được chận đứng kịp thời, Cộng Đồng sẽ bị lèo lái vào chỗ nguy hiểm khôn lường.
  Điều này không thể chấp nhận.
  Bằng chứng:
   
  6/Vì sự phản đối quá mãnh liệt của các hội đoàn Quân Dân Cán Chính Cảnh VNCH qua hai buổi họp liên tiếp 22, 23/8/2017, bản Tuyên Ngôn và Điều Lệ Cộng Đồng do Ủy Ban Tu Chính Hiến Chương soạn thảo phải hủy bỏ hoàn toàn vì sai trái trầm trọng, trong khi đó, ông Đinh Hùng Cường lại cáo buộc những người nêu lên sai trái, cương quyết phản đối việc bỏ hai chữ “Chống Cộng” trong Hiến Chương là “vì tị hiềm vì cá nhân đánh phá, hoặc có hẳn một tổ chức cộng sản đứng đàng sau“. 
  Điều này càng không thể chấp nhận.
  Bằng chứng:
   
  7/ Đây là một hành động chụp mũ và vu cáo trắng trợn các thành phần
  nhân sự tham dự hai buổi họp 22 và 23/8/2017, mà ông Đinh Hùng Cường không giải thích được và cũng không thể đưa ra được bằng chứng “vì tị hiềm vì cá nhân đánh phá, hoặc có hẳn một tổ chức cộng sản đứng đàng sau“. 
  Sự vu cáo này xúc phạm đến danh dự của các chiến sĩ Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa nói riêng, của các Hội Đoàn và Đồng Hương Người Việt Quốc Gia Chống Cộng nói chung, mà trong đó có những người đã đổ xương máu chiến đấu bảo vệ Miền Nam Việt Nam trước sự xâm lăng của cộng sản, có những người bị áp bức tù đày sau năm 1975, có những người là nạn nhân của chế độ độc tài tàn ác, bị tướt đoạt quyền tự do, bị cướp đoạt tài sản, mà trong suốt 42 năm qua, họ đã trường kỳ quyết liệt Chống Cộng và giữ vững Lằn Ranh Quốc Cộng tại hải ngoại.
  Hành động chụp mũ và vu cáo này đã vượt qua giới hạn để có thể sửa chữa và hợp tác.
   
   
                                                 Quyết định:
   
  Tổng hợp các lý do nêu trên, sau khi
  – đã nghe những gì ông Đinh Hùng Cường nói
  – đã nhìn thấy những gì ông Đinh Hùng Cường làm
  Liên Hội Cựu Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa vùng Hoa Thịnh Đốn và Phụ Cận  đồng thanh quyết định:
   
  1/ Kêu gọi các hội đoàn, tổ chức của Người Việt Tị Nạn cs trong vùng Hoa Thịnh Đốn và những Người Việt Quốc Gia ở khắp hải ngoại hoàn toàn bất hợp tác với ông Đinh Hùng Cường trong tất cả các sinh hoạt cộng đồng.
   
  2/ Không tham dự, bỏ ra về trong những sinh hoạt có sự hiện diện của  ông Đinh Hùng Cường.
   
  3/ Chúng ta vẫn tiếp tục yểm trợ các sinh hoạt đứng đắn của Cộng Đồng Hoa Thịnh Đốn, Maryland và Virginia, nguyên thủy là một Cộng Đồng Quốc Gia Chống Cộng, với lịch sử hoạt động và lý tưởng Chống Cộng không thay đổi trong suốt 27 năm qua.
   
  4/ Với quyết tâm chống Cộng và giữ vững Lằn Ranh Quốc Cộng, LHCCS/VNCH/HTĐ&PC ước mong nhận được sư đồng thuận và yểm trợ của các Cộng Đồng, các Tổ Chức, Hội Đoàn và thân hào nhân sĩ Người Việt Quốc Gia tại Hải Ngoại, bằng cách tiếp tục ghi danh vào Bản Tuyên Cáo Chung này.
   
  Làm tại Virginia, ngày 11 tháng 9 năm 2017
   
  Đồng ghi danh theo thứ tự thời gian:
   
  Liên Hội Cựu Chiến Sĩ VNCH Vùng Hoa Thịnh Đốn và Phụ Cận cùng các Hội Đoàn Thành Viên:
   
  – Liên Hội Cựu Chiến Sĩ VNCH Vùng Hoa Thịnh Đốn và Phụ Cận  
  – Hội Cựu SVSQ Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam vùng HTĐ&PC
  – Hội Cựu SVSQ Trừ Bị Thủ Đức vùng Hoa Thịnh Đốn và Phụ Cận
  – Hội Không Quân Miền Đông Bắc Hoa Kỳ
  – Hội Thủy Quân Lục Chiến Việt Nam Đông Bắc Hoa Kỳ và vùng Phụ Cận
  – Gia Đình Mũ Đỏ vùng Hoa Thịnh Đốn
  – Hội Biệt Động Quân vùng Hoa Thịnh Đốn và Phụ Cận
  – Hội Yên Thế
  – Hội Chiến Tranh Chính Trị/QLVNCH vùng Hoa Thịnh Đốn
  – Gia Đình Mũ Đen vùng Hoa Thịnh Đốn
  – Sư Đoàn 9 Bộ Binh/QLVNCH
  – Gia Đình Nữ Quân Nhân vùng Hoa Thịnh Đốn
  – Hội Cảnh Sát Quốc Gia vùng Hoa Thịnh Đốn
  – Gia Đình Cán Bộ Xây Dựng Nông Thôn 
   

  Các Hội Đoàn Dân Sự:
   
  ……
  ……
  ……

  Các  Cá Nhân, Thân Hào Nhân Sĩ:
Advertisement
This entry was posted in Thông Báo, Tin Cộng Đồng, Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s