Hội Đồng Chỉ Đạo và Ban Chấp Hành LHCCS/VNCH/HTĐ&PC đã biểu quyết với tỉ số 100% : cần phải tiếp tục phổ biến Bản Tuyên Cáo ngày 11 tháng 9 năm 2017

                                                               THÔNG BÁO
Kính thưa quý Niên Trưởng và Chiến Hữu,
Kính thưa quý đồng hương,

Liên Hội Cựu Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa vùng Hoa Thịnh Đốn và Phụ Cận  trân trọng thông báo :

Trong phiên họp định kỳ ngày 1 tháng 10 năm 2107, một vấn đề tối quan trọng đã được bàn đến, đó là nguy cơ xâm nhập của Việt gian & cộng sản vào các sinh hoạt của cộng đồng vùng Hoa Thịnh Đốn, Maryland và Virginia, mà điển hình là vụ xâm nhập của tên Josept Nam Đỗ trong buổi pinic Cộng Đồng ngày 23/9/2017, nhưng ông Chủ Tịch Đinh Hùng Cường đã không lên tiếng về vụ này
Sau khi bàn thảo, toàn thể Hội Đồng Chỉ Đạo và Ban Chấp Hành  LHCCS/VNCH/HTĐ&PC đã  biểu quyết với tỉ số 100%, đồng thanh chấp thuận :

1- LHCCS/VNCH/HTĐ&PC cần phải tiếp tục  phổ biến Bản Tuyên Cáo  ngày 11 tháng 9 năm 2017,  bất hợp tác với ông Đinh Hùng Cường.
2- Khẩn cấp phối hợp với các Đoàn Thể và đồng hương để tìm phương cách giải quyết, ngăn chận sự xâm nhập của Việt gian và cộng sản vào Cộng Đồng Hoa Thịnh Đốn, Maryland và Virginia.

Trân trọng
Nguyễn Văn Tần – HT
Đ
Chủ Tịch Liên Hội Cưu Chiến Sĩ VNCH
vùng Hoa Thịnh Đốn và Phụ Cận
Ng
ày 2/10/2017
This entry was posted in Thông Báo, Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s