Daily Archives: 03/10/2017

Đừng Nhẫn Tâm Bóp Méo Lịch Sử

   Ngô Quốc Sĩ Cuộc chiến tranh Việt Nam được cộng sản giàn dựng sau khi Hiệp Định Geneva ký kết năm 1954, chia đôi Việt  Nam thành 2 miền Nam Bắc. Miền Bắc do cộng sản cai trị với … Continue reading

Posted in Bình luận, Uncategorized | Leave a comment

Thảm Họa Xâm Lăng của Trung cộng( Chinese invasion).

GS Nguyễn Võ Long: Một tỷ phú, giáo sư kỹ thuật vi tính, một nhà hảo tâm (hiến tặng nhiều triệu US dollars cho nhiều lãnh vực xây trường học, cung cấp hoc bổng, và mới nhất là giúp nạn … Continue reading

Posted in Bình luận, Diễn đàn, Uncategorized | Leave a comment