Thảm Họa Xâm Lăng của Trung cộng( Chinese invasion).

GS Nguyễn Võ Long: Một tỷ phú, giáo sư kỹ thuật vi tính, một nhà hảo tâm (hiến tặng nhiều triệu US dollars cho nhiều lãnh vực xây trường học, cung cấp hoc bổng, và mới nhất là giúp nạn nhân bảo Harvey, Irma…), và hiện là Chủ Tịch Điều Hành công ty Pragmatics tư vấn ngành giáo dục và vi tính an ninh mạng cho chính phủ Hoa Kỳ.

GS/TS Nguyễn Võ Long thuyết trình tại Viện Chính Trị Thế Giới. Dr.  Long Nguyen at The Institute of World Politics: China a threat to the world. Sept. 22nd, 2017 (TQ là mối đe dọa của Thế Giới)… Dr. Long promotes “Glorify VN Again Movement”(Phong Trào Việt Hưng).

 

 

 

Advertisement
This entry was posted in Bình luận, Diễn đàn, Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s