TDV#31 – VIETNAM WAR &Tựa đề cuốn sách bóp méo lịch sử ” NỘi CHIẾN VN. Ai thắng Ai?”

NÓNG: Hội luận: VIETNAM WAR: Cuộc xâm lăng của cộng sản Bắc Việt &Tưa đề cuốn sách bóp méo lịch sử ” NỘi CHIẾN VN. Ai thắng Ai?” Với sự tham dự của:
1- Tiến sĩ Mai Thanh Truyết .
2 – Ông Đỗ Văn Phúc, Chủ tịch CĐNVQGHK.
3 – Ông Đoàn Trọng Hiếu điều hợp chương trình.
Kính mời anh chị em trên các diễn đàn cùng theo dõi..

This entry was posted in Diễn đàn, Uncategorized. Bookmark the permalink.

2 Responses to TDV#31 – VIETNAM WAR &Tựa đề cuốn sách bóp méo lịch sử ” NỘi CHIẾN VN. Ai thắng Ai?”

 1. thanhantlc70 says:

  Tôi đồng ý với ông Đoàn Trọng Hiếu: đã là một bãi phân thì chúng ta phải nhanh chóng vứt bỏ đi chứ không cần phân tích xem trong bãi phân đó có những gì đúng hay sai tốt hay xấu…Cuôn phim VNW không cần xem và cuốn sách có tựa đề Nội chiến VN ai thắng ai, cũng vậy, chúng ta không cần xem.
  Cuộc chiến tranh VN không thể và không bao giờ là một cuộc nội chiến.Cuộc chiến VN là cuộc chiến giữa hai nướcViẹt Nam Cọng Hòa và Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Nước VNDCCH là nứớc theo lệnh quan thày Nga Hoa được hai nước này yểm trơ mọi mặt để đem quân XA^M LĂNG Việt Nam Cọng Hòa. Còn Nước VNCH chỉ là nước bị xâm lăng và luôn luôn chiến đấu để tự vệ.
  Nước Việt Nam Cọng Hòa là nước có chính nghĩa Quốc Gia Dân Tôc, Tôn trọng mọi sự tự do của con người, mọi người dân đều bình đẳng. Là một nước theo chính thể Cọng Hòa tôn trọng tam quyền phân lập Ba quyền này hoàn toàn độc lập với nhau. Chính thể VNCH điều hành đất nước trên căn bảnNhân Quyền và Nhân Bản…Tôn trọng và nêu cao giá trị đích thực của con người với tự do tôn giáo hữu thần chứ không phải vô thần như nước VNDCCH chủ trương Tam Vô: Vô Gia Đình Vô Tổ Quốc và vô tôn giáo trên căn bản Duy Vật Biện chứnng. Một bên VNCH duy Thần, bên kia duy Vật không bao giờ có thể hòa hợp hòa giải để sống chung được.
  Cộng Sản Duy Vật chỉ có thể xóa bỏ thay thế chứ không thể thay đổi được…
  Tôi xin tặng quí vị bài hát của tôi: Đồng Bào Hỡi Cùng Nhau Đúng Dậy trong cái link bên dưới:

 2. Angie says:

  I agreed we should boycott this cheap dirty movie. they ( pbs and the leftist )stole the money of our taxpayers to make this crafty garbage propaganda to smear us .

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s