Daily Archives: 17/10/2017

Chống cộng hay không chống cộng?

Lê Duy San Gần đây, chúng ta thường nghe thấy một vài người nói: “Chống Cộng đã 42 năm rồi, chúng ta có làm được gì bọn Việt Cộng không mà cứ chống mãi? hay “Bọn Việt Cộng bây giờ, … Continue reading

Posted in Bình luận, Uncategorized | Leave a comment