Daily Archives: 29/10/2017

Thời Sự Hàng Tuần – 28-10-2017

Đỗ Văn Phúc biên tập và bình luận Qua năm 2018, tiền An Sinh Xã Hội sẽ tăng Đối với 61.5 triệu người Mỹ đang thụ hưởng tiền an sinh xã hội, thì qua năm 2018 sẽ có những tin … Continue reading

Posted in Tin tức thời sự, Uncategorized | Leave a comment

Kêu Gọi Tham Dự Hội Thảo “1968 and the Tet Offensive”

CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT QUỐC GIA HOA KỲ The Vietnamese American Community of the USA  6050 Dawson Blvd., Ste: A-B, Norcross, GA 30093 Websites: https://tienggoicongdan.com/ vacusa.wordpress.com Email: md46usa@gmail.com, ntramy99@yahoo.com TEL : (512) 800-7227, (404) 409-8992 ______________________________ __________________________  Thông Báo  Về … Continue reading

Advertisement

Posted in Thông Báo, Uncategorized | Leave a comment