TP Nashville,Tennessee. Thành Lập Hội Ái Hữu Quân Cán Chính Việt Nam Cộng Hoà

*Nhằm mục đích duy trì lưu truyền truyền thống đấu tranh anh dũng của Quân Lực VNCH.

*Tri ân ,Vinh Danh sự hy sinh công lao xương máu của QLVNCH trong công cuộc chống cộng sản xâm lược tại miền nam VN.

*Truyền đạt đến cho các thế mai sau để lưu giữ ý nghĩa cao đẹp của ngày LỄ Quân Lực 19/6.

Vào ngày 1/10/2017 tại TP Nashville,TN đã diễn ra cuộc họp của cựu QUÂN DÂN CÁN CHÍNH VNCH để tiến hành cho ra đời một tổ chức với những chủ trương chính yếu như đã nêu trên.

tn1

Tiến trình cuộc họp  :

1-Ban Tổ Chức  thông qua 5 danh xưng để tập thể chọn lấy (1) một.

2-Thông qua dự thảo tôn chỉ mục đích và bản nội quy để tập thể đóng góp .

3-Bầu cử Ban Chấp Hành.Ban cố vấn giám sát.

Sau đó cuộc họp đi đến kết quả như sau:

A- Danh xưng được mọi người chọn là : HỘI ÁI HỮU QUÂN CÁN CHÍNH VNCH.

B- Bản dự thảo đã được đóng góp ký kiến rất kỷ lưỡng với tôn chỉ mục đích đáng ghi nhớ những điểm như:

* Quy tụ tất cả cựu Quân dân cán chính VNCH để cùng chia xẻ chủ trương và mục đích chung của Hội.

* Phát huy tinh thần Quốc Gia dân tộc,yêu nước,yêu tự do dân chủ,xây dựng đoàn kết trong cựu Quân Dân Cán Chính  VNCH.

* Đấu tranh ngăn chặn sự xâm nhập phá rối gây chia rẽ của bọn thân cộng và cộng sản VN.

* Kết chặt tình  Huynh Đệ Chi Binh tình Quân Dân như Cá với Nước năm xưa,tương thân tương trợ giúp đở nhau khi có hữu sự.

3- Bầu cử thành phần nhân sự cho Ban Chấp Hành được tập thể chọn như sau.

tn4

1 -Ông:           Nguyễn Đình Trinh,     Chủ tịch.

2 -Ông:           Trần Cao Dũng,           Phó chủ tịch.

3 -Ông:           Nguyễn Ngọc Bê           Thư Ký

4 -Hậu duệ:     Nguyễn Hữu Lễ            Thủ Qũy

Ban Tổ Chức tiếp tục mở cuộc họp bầu ban  Cố Vấn và Giám Sát

Các Niên Trưởng đã được mời vào Ban Cố Vấn và Giám sát  như sau:

Niên trưởng – Lê Ngọc Mỹ       – Trưởng ban.

Niên trưởng – Lê Trí               – Phó ban

Niên trưởng – Phạm Huỳnh     -Thành viên

Niên trưởng -Nguyễn Hữu Cận – Thành Viên.

Kính thưa quý vị,

Hội Ái Hữu Quân Cán Chính VNCH lần đầu tiên được ra đời như là một nhu cầu cần thiết trong bối cảnh xã hội hiện nay.

Là để tôn vinh chính nghĩa Quốc Gia,bảo vệ danh dự người línhViệt Nam Cộng Hoà .

Khẳng định lập trường chính trị,giữ vững lằn ranh Quốc cộng,giữ vững phương châm TỔ QUỐC DANH DỰ TRÁCH NHIỆM.

Luôn nêu cao tinh thần Ái Quốc phát huy sự hy sinh công lao xương máu của Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà và đồng minh trong suốt chiều dài cuộc chiến chống cộng sản xâm lược bảo vệ lý tưởng TỰ DO tại miền VN,và cũng là để nhớ ơn đến những chiến sĩ đã bỏ lại thân xác hay một phần thân thể nơi chiến trường xưa.

Vì là một tổ chức hoàn toàn mới mẽ.Ban chấp hành mong đón nhận được sự hổ trợ giúp đỡ của tất cả mọi tổ chức và cá nhân,từ tinh thần cho tới vật chất.

Mọi chi tiết xin liên lạc về Văn Phòng đại diện.

196 Welch Rd, Nashville.TN 37211

Phone: 615-775-8731

615-480-2066

Advertisement
This entry was posted in Tin Cộng Đồng, Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s