Daily Archives: 09/12/2017

Tiếng Dân Việt # 35

Hôi luận: Tiến Sĩ Mai Thanh Truyết và Đoàn Trọng Hiếu. Đề tài: Dã tâm của Việt cộng và Tàu cộng qua khai thác bauxite ở Tây Nguyên.

Posted in Diễn đàn, Uncategorized | Leave a comment

Tiếng Dân Việt # 34

Hội luận: Tiến sĩ Mai Thanh Truyết và Đoàn Trọng Hiếu. Đề tài. Tương Lai Việt Nam Với Tiến Trình Toàn Cầu Hóa

Posted in Diễn đàn, Uncategorized | Leave a comment

Thời Sự Hàng Tuần ngày 9 tháng 12, 2017

Đỗ Văn Phúc biên tập và bình luận

Posted in Tin tức thời sự, Uncategorized | Leave a comment