Daily Archives: 10/12/2017

CĐNVQGHK Tin Tức Sinh Hoạt Cộng Đồng 10-12-2017

Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ – Chương trình phát thanh Tin Tức Sinh Hoạt Cộng Đồng được phát trên Đài Phát Thanh Việt Nam tại Oklahoma vào ngày chủ nhật hàng tuần từ 3:30 đến 4:00 PM … Continue reading

Posted in Tin Cộng Đồng, Uncategorized | Leave a comment