CĐNVQGHK Tin Tức Sinh Hoạt Cộng Đồng 10-12-2017

Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ – Chương trình phát thanh Tin Tức Sinh Hoạt Cộng Đồng được phát trên Đài Phát Thanh Việt Nam tại Oklahoma vào ngày chủ nhật hàng tuần từ 3:30 đến 4:00 PM giờ miền trung Hoa Kỳ.
Quý anh chị có thể nghe trên internet tại địa chỉ http://daiphatthanhvietnam.com/ hoặc qua điện thoại ở số 720-721-4311.

Advertisement
This entry was posted in Tin Cộng Đồng, Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s