Daily Archives: 22/12/2017

Thời Sự Hàng Tuần ngày 23 tháng 12, 2017

Đỗ Văn Phúc biên tập và bình luận   Chicago phủ nhận quyền lực Tổng Thống Chicago là thành phố có mức tội phạm cao nhất Mỹ. Từ đầu năm đến nay, có gần 3000 vụ bắn nhau, chết hết … Continue reading

Posted in Tin tức thời sự, Uncategorized | Leave a comment