Daily Archives: 20/01/2018

BÁO ĐỘNG: CSVN đã cho in sách dạy tiếng Việt của Hán gian Bùi Hiền

Published:10/01/2018 | By:VQ1 Hãy xem kỹ bìa sách dạy tiếng Việt được viết theo kiểu Bùi Hiền ! Chiến lược xóa sổ dân tộc Việt Nam của Tàu Cộng, với sự tiếp tay của Việt Cộng, bán nước hợp lực của … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Thời Sự Hàng Tuần ngày 20 tháng 1, 2018

Chương Trình Thời Sự Hàng Tuần trên Đài Phát Thanh Viêt Nam do Đỗ Văn Phúc biên tập và bình luận vời những tin quan trọng nhất trong tuần qua.

Posted in Tin tức thời sự, Uncategorized | Leave a comment