BÁO ĐỘNG: CSVN đã cho in sách dạy tiếng Việt của Hán gian Bùi Hiền

Published:10/01/2018 | By:VQ1

Hãy xem kỹ bìa sách dạy tiếng Việt được viết theo kiểu Bùi Hiền !
Chiến lược xóa sổ dân tộc Việt Nam của Tàu Cộng, với sự tiếp tay của Việt Cộng, bán nước hợp lực của Bùi Hiền. Theo nguồn tin chưa được phối kiểm,  CSVN đã cho phát hành quyển dạy Tiếng Việt lớp 1 theo lối chữ viết của Hán Gian Bùi Hiền nhằm thi hành lệnh của quan thầy Trung Cộng để xoá bỏ chữ Quốc Ngữ đáng yêu của dân tộc Việt Nam. Luận điệu của Thứ Trưởng Bộ Giáo Dục CSVN cho rằng không áp dụng đề xuất của Bùi Hiền chỉ là trò bip bợm để đánh lừa dư luận. Đây là link bìa sách dạy tiếng Việt cho lớp 1 của bọn CSVN đã in trong nước:

Một bài viết của ông Nguyễn Hoàng Hân thuộc Viện Nghiên Cứu Tài Nguyên Biển Đông đưa lên các trang mạng xã hội kết tội “Bản cải tiến chữ Việt”  của TS Bùi Hiền là nhằm mục đích“Xóa tiếng Việt trước khi sáp nhập lãnh thổ Việt Nam vào nước tàu” .  Theo một bản tin ở Việt Nam nói rằng nghe đâu hiện nay ông Bùi Hiền không dám ra khỏi nhà vì bị thiên hạ chê quá. Dưới đây là bài viết của ông Nguyễn Hoàng Hân:
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s