Daily Archives: 03/02/2018

Thời Sự Hàng Tuần 03-2-2018

Đỗ Văn Phúc biên tập và bình luận

Posted in Tin tức thời sự, Uncategorized | Leave a comment

Đọc Lại Odessey Dưới Nhãn Quan Của Một Trumpist

người lính già oregon      1. The Odyssey (L’Odyssée), gồm 24 quyển, là một trong hai thiên anh hùng ca (tác phẩm kia là The Iliad), mà truyền thuyết gán cho Homer (Homère), trong đó tác giả nửa hư nửa … Continue reading

Posted in Bình luận, Uncategorized | Leave a comment