Daily Archives: 02/03/2018

Chửi Cha Áo Dài Việt …Không Quần

Thơ rằng : Chúng mày là lũ dở hơi “Đầu tôm – xác lợn – mặt người” đáng phang: Áo dài – quốc phục Việt Nam Mấy con lợn cái sao mang làm trò?   Nếu ưa khoe ngực, khoe … Continue reading

Posted in Tản mạn, Thơ văn đấu tranh, Uncategorized | Leave a comment

Thời Sự Hàng Tuần 03-03-2018

Đỗ Văn Phúc biên tập và bình luận

Posted in Tin tức thời sự, Uncategorized | Leave a comment

Tiếng Dân Việt # 41 – Cuộc Đấu Tranh Hôm Nay Sẽ về Đâu?

Posted in Diễn đàn, Uncategorized | Leave a comment