Daily Archives: 08/03/2018

Ngày 8 tháng 3 mang ý nghĩa gì?

NGÀY 8/3 MANG Ý NGHĨA GÌ? Ngày 8/3 hiện nay chỉ còn sót lại trên một số nước thân cộng và các nước nằm trong quỉ đạo của đệ tam QT3 cộng sản. Các nước tự do phần lớn không … Continue reading

Posted in Tản mạn, Uncategorized | Leave a comment