Daily Archives: 18/03/2018

Chương Trình Phát Thanh Tin Tức Sinh Hoạt Cộng Đồng 18-03-2018

Thông Báo cuả CĐNVQG Pennsylvania về tên Việt gian Kenny Nguyễn Lễ Ra Mắt Ban Vận Động Thành Lập Hội Đồng Quốc Dân Việt Nam Bắc California SBTN Cùng Hai Tổ Chức Vận Động Cho Dự Án Phim Chiến Tranh … Continue reading

Posted in Tin Cộng Đồng, Uncategorized | Leave a comment