Tin Tức Sinh Hoạt Cộng Đồng 01-04-2018

CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT QUỐC GIA HOA KỲ

Chương trình phát thanh Tin Tức Sinh Hoạt Cộng Đồng

1/ Thông Báo của CĐNVQG Georgia về Nghị Quyết Cờ Vàng và Giỗ QuốcTổ Hùng Vương.

2/ Thông Báo của CĐNVQG Hạt Tarrant và Vùng Phụ Cận về Tưởng Niệm Ngày Quốc Hận 30-4

3/ Thông Báo của CĐNVQG Arizona về Lễ Truy Điệu và Tưởng Niệm Quốc Hận 30-4

4/ Thông Báo của CĐNVQG North Carolina về Lễ Tưởng Niệm Quốc Hận 30-4 và Lễ Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương

5/ Hội Đồng Giám Sát Orange County chống luật “ Tiểu bang an toàn” cho di dân lậu

6/ Xin Visa vào Mỹ phải kê rõ số phôn, email v..v đã xử dụng trong vòng 5 năm

7/ Ra mắt sách “ Nạng Gỗ và Hồng Ân” của một TPB/VNCH

8/ Phong Trào Hưng Ca VN tổ chức Họp Báo Thông Báo Giải Truyền Thông Hưng Ca 2018 – Tưởng nhớ Việt Dzũng.

Advertisement
This entry was posted in Tin Cộng Đồng, Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s