Thú và người

z4

Nguyễn Xuân Nghĩa
(Gửi tặng các thành viên Hội Anh Em Dân chủ đang bị xử trong tòa án Hà Nội)

Cửa tòa đóng kín
Ở trong đó,
họ nói gì với anh?
Anh nói gì với họ?

Một bên người
Một bên thú
có khi nào hiểu nhau?

Thú có móng vuốt
Ngục tù
Người có trái tim
Tự do.

Rồi cửa ngục đóng sầm.
mười năm, mười lăm năm…
Người trong tù không thành thú
Thú ở bên ngoài chẳng thành người

Nguyễn Xuân Nghĩa
Bến Cảng Hải Phòng 5/4/2018

Advertisement
This entry was posted in Thơ văn đấu tranh, Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s