Chương Trình Phát Thanh Tin Tức Sinh Hoạt Cộng Đồng 22-04-2018

CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT QUỐC GIA HOA KỲ

Chương Trình Phát Thanh

Tin Tức Sinh Hoạt Cộng Đồng

22-04-2018

Thông Báo Tổ Chức Ngày Quốc Hận 30-4 Cuả Các Cộng Đồng Georgia-North Carolina-Dallas,Austin, San Antonio Texas, California…

Thông Báo Cuả Cơ Quan Điều Tra Liên Bang Hoa Kỳ (FBI) Về Các Hoạt Động Tình Báo Của CSVN

Advertisement
This entry was posted in Tin Cộng Đồng, Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s