Daily Archives: 24/04/2018

Những Chiếc “Huy Chương” Cho Người Con Việt Hải Ngoại

Kể từ năm 2016 trở đi, cuộc chiến truyền thông trên mạng giữa ĐCSBV và người Việt hải ngoại nở rộ. Riêng giai đoạn gần cuối năm 2017, và nhứt là những tháng đầu năm 2018, cuộc chiến càng rầm … Continue reading

Posted in Tản mạn, Uncategorized | Leave a comment

CHXHCN Cali Và “The Vietnam War”

Tác giả Vũ Linh Tiểu bang mà đại đa số dân tỵ nạn ta đang cư trú có thể sẽ thành một nước độc lập, tách ra khỏi Hợp Chủng Quốc Cờ Hoa, để thành nước Cộng Hòa Xã Hội … Continue reading

Posted in Bình luận, Uncategorized | Leave a comment

Sức Mạnh Của Mỹ Nằm Ở Đâu?

Fb Thuc Tran Sức mạnh của Mỹ không phải chỉ nằm ở mấy chiếc hàng không mẫu hạm hay phi đạn Tomahawk mà nó còn nằm ở chỗ: Ở chỗ dù mồm bạn đang chửi Mỹ xoen xoét nhưng tay … Continue reading

Posted in Tản mạn, Uncategorized | Leave a comment

Tội Ác “Bên Thắng Cuộc”

Trịnh Khải Hoàng .Tội Ác Của Việt Cộng Đối Với Dân Tộc Và Đất Nước Việt Nam: Có phải chăng: .Lý tưởng cao đẹp của nhân loại là Thống Nhất trong Bình Đẳng ? .Mục đích thực tế của Quốc … Continue reading

Posted in Bình luận, Uncategorized | Leave a comment

Người Lính Già Không Bao Giờ Chết…

                                      Vũ Thanh Thủy & Dương Phục Sáng sớm thứ tư, ngày 18 tháng tư – 2018, như thường lệ, lúc 5 giờ sáng … Continue reading

Posted in Tản mạn, Uncategorized | Leave a comment

Điểm thơ : Quê Hương Chìm Trong Bóng Đêm

Ngô Quốc Sĩ Sau 43 năm đuợc CS gọi là giải phóng và độc lập thống nhất, đất nước Việt Nam đang bị nhậm chìm xuống vực thẳm, như thể chìm trong bóng đêm. Xin mời chia sẻ tâm tình … Continue reading

Posted in Tản mạn, Thơ văn đấu tranh, Uncategorized | Leave a comment