Daily Archives: 01/05/2018

CĐNVQGHK – Thông Báo Về việc: Cuộc họp sắp tới tại Houston của nhóm ông Nguyễn Đạc Thành và Đại Sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam và có mời vài tổ chức Cộng Đồng tham dự.

                                                                                             Thông Báo      Về việc: Cuộc họp sắp tới tại Houston của nhóm ông Nguyễn Đạc Thành và Đại Sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam và có mời vài tổ chức Cộng Đồng tham dự. Gần đây, … Continue reading

Posted in Tin Cộng Đồng, Uncategorized | Leave a comment