CĐNVQGHK – Thông Báo Về việc: Cuộc họp sắp tới tại Houston của nhóm ông Nguyễn Đạc Thành và Đại Sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam và có mời vài tổ chức Cộng Đồng tham dự.

   HeaderCDNVQGHK                                                 

                                        Thông Báo

     Về việc: Cuộc họp sắp tới tại Houston của nhóm ông Nguyễn Đạc Thành và Đại Sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam và có mời vài tổ chức Cộng Đồng tham dự.

Gần đây, chúng tôi có nghe tin ông Nguyễn Đạc Thành sẽ mời ông Daniel J. Kritenbrink, Đại Sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam  đến thành phố Houston, Texas để họp bàn việc trùng tu khu Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hoà. Ông Thành có mời các đại diện tổ chức Cộng Đồng tham dự như để chứng minh sự ủng hộ trong việc này và tăng sức mạnh thuyết phục đối với ông Đại Sứ.

                                                     Nhận xét:

Sau khi cưỡng chiếm miền Nam, nhà cầm quyền Việt Cộng đã âm mưu xoá sạch di tích của Việt Nam Cộng Hoà bằng cách đập bỏ bức tượng Thương Tiếc ở cổng Nghĩa Trang, trồng những cây lớn dọc theo các nấm mồ để phá hủy; và đổi tên Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hoà  thành Nghĩa Địa Bình An thuộc quyền quản lý hành chánh của địa phương.

Việc trùng tu phần mộ của các tử sĩ Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà tại Nghĩa trang Quân Đội Biên Hoà là một nghĩa cử rất cao quý, đáng trân trọng. Ông Nguyễn Đạc Thành là người trong nhiều năm qua đã có thiện ý quyên góp và thưc hiện trùng tu các phần mộ chiến sĩ Việt Nam Cộng Hoà tử trận chôn cất tại Biên Hoà.

Chúng tôi ghi nhận thiện chí của ông Nguyễn Đạc Thành và những người trong nhóm của ông. Các ông có thể dùng tư cách cá nhân để cùng ngồi chung, thương lượng với nhà cầm quyền Cộng Sản. Và trong tư thế “xin-cho” là mặc nhiên thừa nhận sự chính danh, hợp pháp của chế độ Cộng Sản mà những tổ chức người Việt Quốc Gia không bao giờ chấp nhận.

Ngày nay, ông muốn lôi kéo các tổ chức Cộng Đồng vào để làm tăng uy tín với ông Đại Sứ Hoa Kỳ trong khi nhà cầm quyền Việt Cộng vẫn giữ hận thù đối với chế độ, quân nhân Việt Nam Cộng Hoà;  Hiến Chương của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ  cũng như của các các Cộng Đồng thành viên vẫn còn đậm mực hai chữ “chống Cộng”, không thoả hiệp, không tương nhượng.

Vì thế, Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ tuyên bố để sau này không ai hiểu lầm và xuyên tạc nếu có một vài cá nhân đang hoạt động trong tổ chức Cộng Đồng nhưng tham gia vào chương trình của ông Nguyễn Đạc Thành rằng:

Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ  không có ý kiến đồng ý hay phản đối vì đó là quyền suy nghĩ, hành động riêng của họ trong việc làm nhân đạo.

Nhưng các thành viên khi đã thừa nhận bản Hiến Chương thì không thể lên tiếng ủng hộ hoặc tham gia vào công việc này của ông Nguyễn Đạc Thành với tư cách Cộng Đồng.

Trân trọng kính chào.

 

Hoa Kỳ ngày 2 tháng 5, 2018

TM Hội Đồng Đại Diện CĐNVQGHK

tramy.jpg

 

NguyenDacThanh

 

Advertisement
This entry was posted in Tin Cộng Đồng, Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s