Daily Archives: 04/05/2018

TIẾNG DÂN VIỆT # 47 – “Thú Tính” Là “Đảng Tính” Của Người Cộng Sản

Giáo sĩ Huỳnh Quốc Bình & BĐQ Đoàn Trọng Hiếu Trước khi được giáo dục về “Đảng tính”, người cộng sản phải được giáo dục về “Thú tính” Không tàn ác bất nhân không phải là Cộng sản Bọn dã … Continue reading

Posted in Diễn đàn, Uncategorized | Leave a comment