TIẾNG DÂN VIỆT # 47 – “Thú Tính” Là “Đảng Tính” Của Người Cộng Sản

Giáo sĩ Huỳnh Quốc Bình & BĐQ Đoàn Trọng Hiếu

Trước khi được giáo dục về “Đảng tính”, người cộng sản phải được giáo dục về “Thú tính”

Không tàn ác bất nhân không phải là Cộng sản

Bọn dã thú Cộng Sản không thể thuần hoá, mà phải trừ khử tiêu diệt chúng

“CHIẾN TRANH NHÂN DÂN” LÀ CHIẾN TRANH KHỦNG BỐ CỦA VIỆT CỘNG ĐỐI VỚI DÂN TỘC VIỆT NAM

Advertisement
This entry was posted in Diễn đàn, Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s