Xin mời xem các linh mục yêu nước nói về ngày quốc hận 30 tháng 4

LM Nguyễn Văn Khải nói gì về ngày 30 tháng 4 mà nhiều người VNCH gọi là “giải phóng”

Bộ Công An tái mặt vì Bài giảng ngày 30 tháng 4 của cha Nguyễn Ngọc Nam Phong trước 4 ngàn người

This entry was posted in Diễn đàn, Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s