Daily Archives: 04/06/2018

CDNVQGHK – Tuyên Cáo Về việc: Phản đối và lên án Cộng Sản Việt Nam lại dâng đất cho ngoại bang

 Tuyên Cáo  Về việc: Phản đối và lên án Cộng Sản Việt Nam lại dâng đất cho ngoại bang Xét rằng: 1.   Theo nguồn tin mới đây, ngụy quyền Việt Nam Cộng Sản đã đệ trình lên Quốc hội bù … Continue reading

Posted in Thông Báo, Uncategorized | Leave a comment