CDNVQGHK – Tuyên Cáo Về việc: Phản đối và lên án Cộng Sản Việt Nam lại dâng đất cho ngoại bang

HeaderCDNVQGHK

 Tuyên Cáo

 Về việc: Phản đối và lên án Cộng Sản Việt Nam lại dâng đất cho ngoại bang

Xét rằng:

1.   Theo nguồn tin mới đây, ngụy quyền Việt Nam Cộng Sản đã đệ trình lên Quốc hội bù nhìn một Dự Thảo Luật về các Đơn vị Hành Chánh Kinh tế Đặc Biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc mà thực tế là lập ra ba Đặc Khu để cho Trung Cộng thuê trong 99 năm. Đây là lần thứ hai, dự luật này được trình lên Quốc Hội và có thể sẽ được biểu quyết vào ngày 15 tháng 6 sắp đến.

2.   Từ hàng chục năm qua, nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam đã rất nhiều lần dâng đất, dâng biển cho kẻ thù truyền kiếp Trung Cộng. Nguy cơ bị đô hộ từ phương Bắc lần thứ 4 xem như đã cận kề. Việc lập ra ba Đặc khu cho Trung Cộng mướn chỉ là một bước tiến mới trong mưu đồ bán nước của tập đoàn Cộng Sản Việt Nam.

3.   Lịch sử hơn bốn ngàn năm của nước Việt Nam là một chuỗi những cuộc chiến đấu anh dũng kiên cường, bất khuất mà nhiều lần đã đánh bại những đạo quân hùng hậu phương Bắc. Trong mỗi tấc đất của quê hương, đều có pha lẫn những giọt máu hồng của hàng triệu chiến sĩ Việt Nam qua nhiều thế hệ từ thời đại Hồng Bàng cho đến ngày nay.

4.   Ba Đặc Khu nói trên nằm ở ba vị trí rất quan trọng về mặt chiến lược. Cộng với các quần đảo ngoài biển Đông, Trung Cộng sẽ thừa khả năng khống chế không chỉ nước Việt Nam, mà cả vùng Đông Nam Á Châu.

 

Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ long trọng tuyên cáo

 

 1.                        Cực lực lên án trước dư luận quốc tế và trong nước về những việc làm ô nhục, phản phúc của bọn Cộng Sản Việt Nam cam tâm bán nước, làm tay sai cho Trung Cộng.

2.                        Yêu cầu các thành viên Quốc Hội Việt Nam Cộng Sản, nếu còn chút máu Việt, còn chút lương tri Việt, hãy bỏ phiếu bác bỏ Dự Luật Đặc khu nói trên để khỏi bị hậu thế nguyền rủa.

3.                        Kêu gọi đồng bào trong nước, vì vận mệnh của Tổ Quốc, đồng loạt đứng lên, ngăn chặn mọi âm mưu bán nước của đảng Cộng Sản Việt Nam.

4.                        Đề nghị các tổ chức Cộng Đồng, Hội Đoàn Quân, Cán Chính Việt Nam tại hải ngoại tổ chức các buổi meeting, biểu tình tại khắp các địa phương để cùng lên án nhà nước Việt Nam Cộng Sản.

5.   Loan báo đến các chính phủ, tổ chức quốc tế và yêu cầu trong khả năng, điều kiện của mình, áp lực thật mạnh lên nhà nước Việt Nam Cộng Sản để họ ngưng ngay lập tức việc cho thuê các Đặc Khu nêu trên.

 Hoa Kỳ ngày 3 tháng 6, 2018

TM Hội Đồng Đại Diện CĐNVQGHK

hddd1                              hddd2                      hddd3

Đỗ Văn Phúc                                    Nguyễn Trà My                      Nguyễn Văn Tần

C T Hội Đồng Quản Trị      Chủ Tịch Hội Đồng Chấp Hành      Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát

******************************************

HeaderCDNVQGHK

 STATEMENT

 

PROTESTING AND CONDEMNING THE VIETNAMESE COMMUNISTS’ GIVING AWAY THE NATIONAL LAND TO CHINA

 

Considering that:

 

  1. According to the recent news, the Vietnamese Communist Government has submitted to its Puppet Congress the Bill establishing Special Administrative and Economic Zones for Van Don, Van Phong, and Phu Quoc areas, which, in reality, are to be ceded to Communist China for 99 years. This is the second time the Bill has been submitted and may be voted on by the Congress on June 15; and

 

  1. For the past decades, the Communist Government of Vietnam has repeatedly proffered our national land and sea to Communist China, the Vietnamese People’s archenemy. The threat of the fourth colonization of Vietnam by our historical enemy from the north is clear and imminent. The establishment of the three Special Administrative and Economic Zones for Communist China is  but another step the Vietnam Communist Party has taken to sell our territorial sovereignty to China; and

 

  1. Vietnam’s over four-thousand-year history consists of numerous courageous, unyielding, and daring battles that repeatedly defeated the more powerful armies from the north. Every inch of our national land is mixed with the blood of millions of Vietnamese soldiers through generations from our first founding fathers, the Hong Bangs, to this day; and

 

  1. The three Special Administrative and Economic Zones are positioned at strategically important locations, which, along with the Islands in the South China Sea that it has already occupied, would enable Communist China to control not only Vietnam but also Southeast Asia.

 

Therefore, we, the Vietnamese American Community of the United States hereby:

 

  1. Strongly condemn and make it known to the international and domestic public opinion the dishonorable and defamatory actions of Vietnamese Communists who are committed to selling our fatherland and acting as a China’s myrmidon.

 

  1. Ask the members of the National Assembly of Communist Vietnam, if still carrying the Vietnamese blood and conscience, to reject the bill mentioned above to avoid being condemned by future generations.

 

  1. Call on the Vietnamese People within the country, for the fate of the Fatherland, to simultaneously stand up to thwart the attempt of Communist Party of Vietnam (CPV) to sell our country to Communist China.

 

  1. Recommend overseas Vietnamese communities and associations to hold meetings and demonstrations in various localities to jointly denounce the CPV’s selling of our country.

 

  1. Notify governments and international organizations of the potential calamity and request these entities, within their capacity and conditions, to apply strong pressure on the CPV to immediately cease the leasing of such Special Zones.

 

 

June 04, 2018

The Vietnamese American Community of USA

hddd1                                    hddd2.jpg                                          hddd3

Michael Do                                       Tramy Nguyen                                Tan Van Nguyen

Chairman of the Board of Directors      Chairwoman of the Executive Board       Chairman of the Advisory Board

 

Advertisement
This entry was posted in Thông Báo, Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s