Daily Archives: 07/06/2018

TIẾNG DÂN VIỆT # 50 Phần 1- Đặc Khu Kinh Tế hay Khu Tự Trị Của Tàu Cộng

Hội luận : Giáo sư Ngô Quốc Sĩ ,Tiến sĩ Mai Thanh Truyết & Ông Đoàn Trọng Hiếu

Posted in Diễn đàn, Uncategorized | Leave a comment

TIẾNG DÂN VIỆT # 50 PHẦN 2 – Đặc Khu Kinh Tế Khu Tự Trị Của Tàu Cộng

TIẾNG DÂN VIỆT # 50 PHẦN 2 Đặc Khu Kinh Tế Khu Tự Trị Của Tàu Cộng Hôi luận: Giáo sư Ngô Quốc Sĩ Tiến sĩ Mai Thanh Truyết Ông Đoàn Trọng Hiếu

Posted in Diễn đàn, Uncategorized | Leave a comment

Thời Sự Hàng Tuần ngày 09 tháng 6, 2018 — Việt Cộng lại dâng đất cho Trung Cộng

Đỗ Văn Phúc biên tập và bình luận

Posted in Tin tức thời sự, Uncategorized | Leave a comment