Daily Archives: 29/06/2018

Biểu tình tại Sài Gòn ngày 29/6/2018

Posted in Tin tức thời sự, Uncategorized | Leave a comment

CĐNVQGHK – Thư Mời Tham Dự Biểu Tình Tại Hoa Thịnh Đốn Ngày 7-7-2018

Kêu gọi biểu tình tại Washington 7.7.18(1)                              Thư Mời Gọi Tham Gia Biểu Tình để Yểm Trợ Quốc Nội Atlanta, Ngày 27 Tháng 6, 2018 Kính … Continue reading

Posted in Thông Báo, Uncategorized | Leave a comment

Ủy Ban Đặc Nhiệm Yểm Trợ Quốc Nội Vùng Hoa Thịnh Đốn và Phụ Cận

                                  Ủy Ban Đặc Nhiệm Yểm Trợ Quốc Nội                                     Vùng Hoa Thịnh Đốn và Phụ Cận                                  Email: UBDN.YTQN.HTD@gmail.com                                   Phone: 703-927-2878 & 703-980-9425                                                         Thông Cáo                       Về cuộc biểu tình ngày 7 tháng 7 năm 2018 của … Continue reading

Posted in Thông Báo, Uncategorized | Leave a comment