CĐNVQGHK – Thư Mời Tham Dự Biểu Tình Tại Hoa Thịnh Đốn Ngày 7-7-2018

Kêu gọi biểu tình tại Washington 7.7.18(1)

HeaderCDNVQGHK

 

                           Thư Mời Gọi Tham Gia Biểu Tình để Yểm Trợ Quốc Nội

Atlanta, Ngày 27 Tháng 6, 2018

Kính Gởi:

Ủy Ban Đặc Nhiệm Yểm Trợ Quốc Nội Vùng Hoa Thịnh Đốn

Các Cộng Đồng Thành Viên của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ

Các Tổ Chức Tranh Đấu Cho Nhân Quyền Việt Nam

 

Kính Thưa Quý Vị,

Trong những tuần qua, khắp nơi trên lãnh thổ Việt Nam và hải ngoại, chưa bao giờ tinh thần yêu nước biểu lộ qua sự lên tiếng phản đối chế độ Cộng Sản độc tài lại lên đến tột đỉnh như hiện tại. Phản ứng lại việc dâng đất, biển cho Trung Cộng qua các hình thức cho thuê 99 năm, luật kiểm soát An Ninh Mạng, đến gần đây nhất là bắt bớ người biểu tình nhằm đe dọa và lung lay ý chí đấu tranh của người dân, người Việt hải ngoại đã đồng loạt tổ chức các cuộc biểu tình lớn nhỏ khắp nơi để đồng hành và chuyển lửa tranh đấu đến người dân trong nước , và cũng không quên vận động Quốc Hội, Chính Phủ qua Bộ Ngoại Giao để can thiệp đòi dân chủ dân quyền cho Việt Nam.

Nay chúng tôi vừa nhận được Thông Cáo về Cuộc Biểu Tình vào ngày 7 tháng 7, 2018, do Ủy Ban Đặc Nhiệm Yểm Trợ Quốc Nội Vùng Hoa Thịnh Đốn và Phụ Cận, Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ xin hoàn toàn ủng hộ việc làm cao cả này và thiết tha mời gọi các Cộng đồng thành viên tại các tiểu bang, những Tổ chức đấu tranh hãy cử người đại diện hay phái đoàn (xin đem theo banner đại diện) cùng tham gia cuộc Biểu tình trước tòa Đại sứ của Việt Nam Cộng sản  tại Washington DC. Với số lượng đông đảo của người tham dự từ khắp nơi, và sự trùng khớp với thời gian tổng biểu tình trong nước, chúng ta chắc chắn sẽ truyền thêm sức mạnh, chí khí và niềm tin đến đồng bào quốc nội, rằng Cộng đồng Hải ngoại luôn và sẽ đồng hành cùng đồng hương để dập tan bạo quyền Cộng sản và những âm mưu đen tối bán nước cho Tàu Cộng.

Kính mong sự hưởng ứng của toàn thể quý vị và hẹn gặp lại tại Cuộc Biểu Tình vào ngày 7 tháng 7, 2018 tại Washington D.C.

TM Hội Đồng Đại Diện CĐNVQG Hoa Kỳ

Trà My Nguyễn

hddd2

Chủ Tịch Hội Đồng Chấp Hành CĐNVQG HK

Advertisement
This entry was posted in Thông Báo, Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s