Tin Ngày 01/7 Cuộc biểu tình lịch sử, CHỐNG LUẬT ĐẶC KHU dữ dội nhất tại Việt Nam

This entry was posted in Tin tức thời sự, Uncategorized. Bookmark the permalink.

1 Response to Tin Ngày 01/7 Cuộc biểu tình lịch sử, CHỐNG LUẬT ĐẶC KHU dữ dội nhất tại Việt Nam

  1. Nguyễn Văn Nguyên says:

    Ủng hộ, rất ủng hộ !
    Lũ việt gian bán nước dứt khoát sẽ phải đâm đầu thaó chạy, công an và cảnh sát và quân đội sẽ tới lúc quay đầu về với dân để diệt đảng vẹm bán nước !
    Đã hết thời cho Trọng ngu và bè đảng !

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s