Trực Tiếp Ngày 02/7 BIỂU TÌNH lan toả từ PHAN RÍ đến HỐ NAI, khiến nhà cầm quyền BẤT LỰC

This entry was posted in Tin tức thời sự, Uncategorized. Bookmark the permalink.

1 Response to Trực Tiếp Ngày 02/7 BIỂU TÌNH lan toả từ PHAN RÍ đến HỐ NAI, khiến nhà cầm quyền BẤT LỰC

  1. Nguyễn Văn Nguyên says:

    Rất thích và ủng hộ dân Hố Nai Biên Hòa biểu tình !
    csvn hãy nhớ, dân rất ôn hòa đấy nhé, đàn áp họ sẽ sẽ biết tay dân này ngay !
    Làm ngày không được tranh thủ trong đêm, ta bảo đảm lũ vẹm sẽ bị tru di hết, từ đứa đứng đường tới vợ con cái và bố mẹ trong nhà !

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s