Biểu Tình Tại Washington DC Ngày 07-7-2018

Xem thêm hình ảnh bên dưới

htd1.jpg

htd13.jpghtd8.jpghtd3.jpghtd15.jpghtd14.jpghtd2.jpg

This entry was posted in Tin Cộng Đồng, Tin tức thời sự, Uncategorized. Bookmark the permalink.

1 Response to Biểu Tình Tại Washington DC Ngày 07-7-2018

  1. Pingback: Thiên Hạ Sự 2018

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s