Giáo Dân Nghệ An Xuống Đường Ngày 08-7-2018

This entry was posted in Tin tức thời sự, Uncategorized. Bookmark the permalink.

3 Responses to Giáo Dân Nghệ An Xuống Đường Ngày 08-7-2018

  1. Diệt Cộng là yêu nước. says:

    Xin Chúa và Mẹ Maria, Nữ Hòa Bình cứu đất nước con thoát khỏi họa diệt vong, họa Bắc thuộc do Cộng Sản quốc tế, những tên nộ gián nội thù đang thực hiện những HIỆP ƯỚC NGẦM GIỮA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VÀ TÀU CỘNG.
    Bọn tay sai Tàu Cộng đang thực hiện giấc mơ “Một vành đai một con đường” của Hán Tặc đang thành hình. Đứng lên bây giờ hay không còn cơ hội nào nữa hỡi dân tộc Việt nam thân yêu.

  2. Pham QuangChieu says:

    Chúng tôi ủng hộ anh em

  3. Pingback: Thiên Hạ Sự 2018

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s