Tổng Biểu Tình Tại Sài Gòn Ngày 08-7-2018

This entry was posted in Tin tức thời sự, Uncategorized. Bookmark the permalink.

1 Response to Tổng Biểu Tình Tại Sài Gòn Ngày 08-7-2018

  1. Dan Vu says:

    Chaú gaí noí đúng quá, thât dáng phục, bây giờ là cơ hôi sống còn, toàn dân hãy tiêp tục tranh đâú cho VN. Toàn thế giới chỉ còn vài nước theo chế đó dã man cộng sản, những nước này là những nư ớc chậm tiến nghèo đói, người đàn khổ nhất vì không có nhan quyen, thật bất hạnh VN lại là một trong những nước theo chế đó độc tài cộng sản này.
    Dưới chế độ cộng sản này đã làm 90 triệu dân VN trở nên ươn hèn, nô lệ cho đang CS hoac 90 triệu dân đã bị đang CS theo chính sách ngu dân, lừa gạt nên không còn sức kháng cự .Tổng số đảng Cộng Sản chỉ có khoảng 4% trên số 90 triệu dân mà đang CS này lại nắm đầu , cai trị, chèn ép ,tước đoạt hết nhân quyền của 90 triệu đàn mà người dân vấn để yên từ đời ông, đội bố cho tới đời con chịu làm kiếp nó lệ cho một thiếu số đang CS. Đúng là VN quá bất hạnh. Thời điểm đã tới bọn cầm quyền CS đã bị lột mặt nạ chỉ muốn lửa dân, ngu dân và bán nước để trục lợi riêng, chia chác với nhau không cần biết tới tương lai con cháu và đất nước VN. Hay đứng lên đồng bào ơi vì tương lai VN.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s