Tin Tức Sinh Hoạt Cộng Đồng Ngày 08 Tháng 7 Năm 2018

CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT QUỐC GIA HOA KỲ
Chương Trình Phát Thanh
Tin Tức Sinh Hoạt Cộng Đồng Ngày 08 Tháng 7 Năm 2018
• Cộng Đồng Việt Nam San Diego tham dự diễn hành Lễ Độc Lập 4/7
• Hội Đồng Liên Tôn tổ chức Đêm Cầu Nguyện Cho Quê Hương Việt Nam
• Cụ bà 75 tuổi tốt nghiệp đại học tại Hoa Kỳ
• Tổng Biểu Tình Ngày 7 Tháng 7 Năm 2018 tại Việt Nam, Pháp, Úc, Canada và Hoa Kỳ
• Giáo sư Ngô Quốc Sĩ : Chủ Nghĩa Xã Hội Hay Chủ Nghĩa Hoang Thú
• Nhạc sĩ Đức Tường: Nhạc phẩm Bầy Chó Hoang

Advertisement
This entry was posted in Tin Cộng Đồng, Tin tức thời sự, Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s