Quay Mũi Súng Đi Anh

 

QUAY MŨI SÚNG ĐI ANH

 

Quân đi nhân dân, các anh anh hi !

Anh có nghe tiếng thét triu dân lành

Gin lũ mt ngưi d thú hôi tanh

Ut c trào lên nghn tng c hng

 

“B đi c H” mt thi o vng

Phí máu xương xây đao ph ngai vàng

C máy giết ngưi đt cháy bung gan

Hn k ti đ không tim không óc

 

Có bao gi các anh quay quay gót

Nhìn áo bc thếch lm bi Trưng Sơn

Nhng tưng ra đi theo tiếng gi non sông

Nào hay lc bưc gia lòng dân tc

 

Anh có thy Vit Nam tang tóc

Dân tình đói kh đt nưc lm than

Bn quan tham ngt nghu trên ngai vàng

Nhu trên thân anh xác em ti nhc

 

Anh có nghe triu con tim thn thc

Đt bin chết, ngưi chết mt m trng

Tng lưi lim ca nát cháu Hùng Vương

Tng nhát búa b xung đu con Vit

 

Anh có thy nhng bàn chân rũ lit

Nhng thân gy héo m già xác xơ

C đng lên gia bo lc bùn nhơ

Tay quyết dương cao ngn c dân ch

 

Anh còn nh bao anh hùng lch s

Đã liu thân cu nưc chng ngoi xâm

Hy sinh hnh phúc không màng li danh

Mt chí mt lòng trung trinh st thép

 

Trai Phù Đng gái Triu Trưng oanh lit

Đánh thc anh, tp th quân đi nhân dân

Hãy quay mũi súng vào tim lũ bo tàn

Cu dân Vit khi búa lim kh giá

 

Bch Đng giang nay cun lên sóng c

Toàn dân đng lên đáp tiếng gi núi sông

Tim rung nhp theo máu nóng Lc Hng

M Vit Nam lòng mng vui  khp khi

 

M Vit Nam ơi! Chúng con v mt li

Trăm con mt m try hi hoa đăng

Tri Nam rc sáng dưi ánh trăng rm

Vit Nam Vit Nam quê hương ngo ngh!

      Ngô Đc Dim

Advertisement
This entry was posted in Thơ văn đấu tranh, Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s