Chương Trình Phát Thanh TIN TỨC SINH HOẠT CỘNG ĐỒNG 29-7-2018

CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT QUỐC GIA HOA KỲ
Chương Trình Phát Thanh
TIN TỨC SINH HOẠT CỘNG ĐỒNG
29-7-2018
• Nam Cali: Biểu Tình Hàng Tuần Yểm Trợ Đồng Bào Quốc Nội
• Báo Time Vinh Danh Nghị Viên Gốc Việt Cindy Nguyen
• Hội đồng Liên tôn Việt Nam:Tuyên bố về việc đàn áp Chánh trị sự Hứa Phi và Mục sư Đinh Diem

• Toà Đại Sứ Hoa Kỳ Đến Trại Giam Thăm Mẹ Nấm.
• Sứ Mệnh Tôn Giáo Trước Lịch Sử.

Advertisement
This entry was posted in Tin Cộng Đồng, Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s