Daily Archives: 01/09/2018

Thức Dậy Đi Em

Nguyên Thạch Thức dậy đi em Sao ngủ vùi lâu vậy? Biển Đông kia, giặc đã cướp lấy Hoàng Trường Sa Thức dậy đi em Bọn tham quan đã thâu đất, lấy nhà  Đừng để mẹ ôm ngoại già than … Continue reading

Posted in Thơ văn đấu tranh, Uncategorized | Leave a comment

Người Việt viết tiếng Việt là chuyện dĩ nhiên

  Người Việt viết tiếng Việt là chuyện dĩ nhiên, chỉ có V+ mới giết tiếng Việt, vì chúng nghĩ rằng nước Việt sẽ bị “háng-hóa” nên cái anh chàng họ Bùi kia sáng chế ra kiểu viết tiếng Việt … Continue reading

Posted in Phiếm luận, Uncategorized | Leave a comment

Thời Sự Hàng Tuần ngày 01 tháng 09, 2018

Posted in Tin tức thời sự, Uncategorized | Leave a comment