Daily Archives: 03/09/2018

Donald Trump, Tập Cận Bình và Putin đang tháo ra để lắp lại nền chính trị thế giới

  Lại Vĩnh Mùi VietTimes — “Có thể nói rằng Donald Trump, Tập Cận Bình và Putin đang tháo ra để lắp lại nền chính trị thế giới. Nếu không ý thức được về những thay đổi này thì chúng ta … Continue reading

Posted in Bình luận, Uncategorized | Leave a comment

Hãy Chôn “Chiếc Bẫy” Xuống Địa Ngục

Võ Thị Hảo “Du kích mấy người bèn đặt bà ta nằm trên miệng cỗ áo rồi nhảy lên vừa giẫm vừa hô: “Chết còn ngoan cố này, ngoan cố nổi với các ông nông dân không này?…” (Theo hồi ký … Continue reading

Posted in Bình luận, Uncategorized | Leave a comment