Daily Archives: 04/09/2018

Chính Trị Dị Hợm – Kịch Bản Điều Tra Và Truất Phế Tổng Thống

Vĩnh Tường   Chính Trị Dị Hợm – Kịch Bản Điều Tra Và Truất Phế Tổng Thống … không biết bao giờ chấm dứt. Chuyện điều tra như thế mà đặc biệt cái nỗi gì, nhưng một số không nhỏ, quý vị … Continue reading

Posted in Bình luận, Uncategorized | Leave a comment

Gót Chân Asin Của Trung Quốc Đã Lộ Rõ…???

Nguyễn Quang Dy Cuộc chiến tranh thương mại Mỹ-Trung (đang leo thang) đã làm thị trường chứng khoán Trung Quốc xuống dốc, đồng NDT mất giá, xuất khẩu giảm sút, kinh tế phát triển chậm lại. Bên cạnh những hệ … Continue reading

Posted in Bình luận, Uncategorized | Leave a comment