Daily Archives: 20/09/2018

Iran sập bẫy Trump

Mục tiêu trên hết của Trump ở cương vị tổng thống 45 của Mỹ là phải dứt nọc thành trì cuối cùng của cộng sản là Trung cộng như cố tổng thống – tài tử điện ảnh Ronald Willson Reagan … Continue reading

Posted in Bình luận, Uncategorized | Leave a comment